پای زینب، کوچه‌ها را یک به یک رَد می‌کنیم 

ما دمشقش را شبیه شهر مشهد می کنیم

شهیدِ بی بی زینب (س)

محمودرضا_بیضایی

❣مدافعان حرم❣