چهارمین شهید مدافع حرم شهرستان شهریار شهید جاویدالااثر بسیجی عباس آبیاری.